Cinler
Cinler

Herkesin hayatının bir dönemi derince sorguladığı bir sorudur; Cinler gerçekten var mı? Kimileri varlığına inanırken, kimiler “olur mu öyle şey” yorumu yapar.

Her şeye rağmen cinlerle ilgili milyonlarca şehir efsaneleri anlatılır. Toplumdaki her insan illa ki cin hikayelerinin anlatıldığı bir ortamda bulunmuştur. O hikayelerin çoğunun yalan olduğu, abartıldığı ve insanları korkutmak için uydurulduğunu bildiğimiz halde bir yanımız hep “acaba?” diye düşünür, inanır. Cinlerin varlığıyla ilgili kutsal kitaplarda yazılanların yanında yapılan bilimsel çalışmalar da vardır.

Önemli: Cinlerle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz, daha önce yazdığım “Karanlığın Evlatları Cinlerle İlgili 18 İlginç Bilgi” yazımı okuyabilirsiniz.

Kutsal Kitaplarda Cinler

Kutsal kitaplar cinlerin varlığını kabul ederler. Kuran’ı Kerim’de cinlerin varlığıyla ilgili ayetler bulunur. Bu ayetlerden, İslam dininin cinlerin varlığını doğruladığı açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca Kuran’ı Kerim’in bazı bölümlerinde, bu kitabın insanlara ve cinlere geldiği ibaresi yer alır.

Kuran’ı Kerim’deki Cinlerle İlgili Ayetler

 • “Ben cinleri ve insanları yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 51/56)
 • “Cannı (cinni) da yalın / dumansız bir ateşten yarattı.” (Rahman, 55/15)
 • “Ve Cannı da daha önce nüfuz eden kavurucu ateşten yaratmıştık.” (Hicr, 15/27)
 • “Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi aktarıp-okuyan ve bu karşı karşıya geldiğiniz gününüzle sizi uyarıp-korkutan elçiler gelmedi mi? Onlar: Nefislerimize karşı şehadet ederiz derler. Dünya hayatı, onları aldattı ve gerçekten kafir olduklarına dair kendi nefislerine karşı şehadet ettiler.” (Enam, 6/130)
 • “Hani cinlerden birkaçını, Kur’an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman, dediler ki: Kulak verin; sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Dediler ki: ‘Ey kavmimiz, gerçekten biz, Musa’dan sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan bir kitap dinledik; hakka ve doğru olan yola yöneltip-iletmektedir.’ ” (Ahkaf, 46/29-30)
 • “De ki: Eğer bütün ins ve cin (toplulukları,) bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansa, -onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile- onun bir benzerini getiremezler.”(İsra, 17/88)
 • “İşte bunlar, cinlerden ve insanlardan kendilerinden evvel gelip-geçmiş ümmetler içinde (azab) sözü üzerlerine hak olmuş kimselerdir. Gerçekten onlar ziyana uğrayanlardır.” (Ahkaf, 46/18)
 • “Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık (hazırladık). Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır.” (A’raf , 7/179)
 • “De ki: Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: Doğrusu biz (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur’an dinledik. O (Kur’an,) gerçeğe ve doğruya yöneltip-iletiyor. Bu yüzden ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimiz’e hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Elbette Rabbimiz’in Şanı Yücedir. O ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.”(Cin, 72/1-3)
 • “Doğrusu şu: Bizim beyinsizlerimiz Allah’a karşı bir sürü saçma şeyler söylemişler. Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık.” (Cin, 72/4-5)
 • “Gerçek şu ki, bizden salih olanlar vardır ve bunun dışında (ya da aşağısında) olanlar da. Biz türlü türlü yolların fırkaları olmuşuz. Biz, şüphesiz Allah’ı yeryüzünde asla aciz bırakamayacağımızı, kaçmak suretiyle de Onu hiçbir şekilde aciz bırakamayacağımızı anladık. Elbette biz, o yol gösterici (Kur’an’ı) işitince ona iman ettik…” (Cin, 72/11-13)
 • “… Artık kim Rabbine iman ederse o ne (ecrinin) eksileceğinden korkar ve ne de haksızlığa uğrayacağından. Ve elbette, bizden Müslüman olanlar da var zulmedenler de. İşte (Allah’a) teslim olanlar artık onlar gerçeği ve doğruyu araştırıp-bulanlardır.”(Cin, 72/13-14)
 • “Allah’ın varlığına iman etmeyip zulmedenlerin sonunu ise Allah ayetlerde şu şekilde bildirmektedir: Zulmedenler ise, onlar da cehennem için odun olmuşlardır.” (Cin, 72/15)
 • “… Andolsun cehennemi cinlerden ve insanlardan (kafirlerin) tümüyle dolduracağım.”(Hud, 11/119)
 • “Böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı. Öyleyse onları yalan olarak düzmekte olduklarıyla başbaşa bırak.” (Enam, 6/112)
 • “İnkâr edenler dediler ki: Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi saptırmış olanları bize göster, ayaklarımızın altına alalım, en aşağılarda bulunanlardan olsunlar.” (Fussilet, 41/29)
 • “Onların tümünü toplayacağı gün: Ey cin topluluğu, insanlardan çoğunu (ayartıp kendinize kullar) edindiniz (diyecek). İnsanlardan onların dostları derler ki: Rabbimiz, kimimiz kimimizden yararlandı ve bizim için tespit ettiğin süreye ulaştık. (Allah) Diyecek ki: Allah’ın dilediği dışta olmak üzere ateş sizin içinde süresiz kalacağınız konaklama yerinizdir. Şüphesiz Rabbin hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir.” (Enam, 6/128)

Kuran’ı Kerim dışında diğer dinlere ait kutsal kitaplar da cinlerin varlığını işaret eder;

 • Evet var. Cinler ‘günah işlemiş meleklerdir’ (2. Petrus 2:4).
 • Onlar Tanrı’ya isyan etmiş ruhi varlıklardır. Kendisini cin haline getiren ilk melek İblis Şeytan’dır. Kutsal Kitap onu “cinler hükümdarı” olarak adlandırır (Matta 12:24, 26).

Nuh Peygamber Dönemindeki İsyan

Hristiyan dininde cinlerle ilgili Nuh Peygamber’in başından geçen bir olay anlatılır;

Kutsal kitap, Nuh Tufanı’ndan bir süre önce bazı meleklerin Tanrı’ya ettiği isyanı anlatır. Şu ifadeler yer alır: “Tanrı oğulları bu kızlarla ilgilenmeye başladılar; kızların güzel olduğunu gördüler ve beğendiklerinden kendilerine eşler aldılar” (Başlangıç 6:2). Bu kötü melekler kadınlarla cinsel ilişkiye girebilmek için gökte ‘ait oldukları mekânı terk ederek’ insan bedenleri aldılar (Yahuda 6).

Tufan geldiğinde isyankâr melekler insan bedenlerini terk ettiler ve göğe geri döndüler. Fakat Tanrı onları gökteki ailesinin içine almadı ve onların bundan sonra insan bedeni almalarını engelledi (Efesoslular 6:11, 12).

Önemli: Cinlerle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz, daha önce yazdığım “Karanlığın Evlatları Cinlerle İlgili 18 İlginç Bilgi” yazımı okuyabilirsiniz.

Cinleri Herkes Görebilir Mi?

Sorunun cevabı tahmin edeceğiniz üzere “hayır”dır. Toplumda anlatılan hikayelerin tamamına yakını uydurmadır. Uydurma olmayanlar da genelde aşırı bir şekilde abartılarak anlatılır. İnsanları korkutma amacı taşır. Fakat cinlerin farklı kılıklara girebildiği söylenmektedir. Bu yüzden normal bir şekilde gördüğümüz varlıklar cinlerin girdiği bir şekil olabilir. Bunu da bilmemiz imkansızdır.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

7 YORUMLAR

 1. bu yüzdendir ki yabancı korku filmleri seyrederim de, Türk korku filmlerini özellikle cinlileri seyredemiyorum, biliyorum ki onlar var 🙁

 2. Şu cinlerden prim kasan sinema sektörümüz yüzünden, ne cinlere ne de doğaüstü varlıklara karşı bir ilgim, merakım kalmadı. Bu makaleyi okurken gözümün önünden o dabbeli dubbalı filmler şerit gibi geçti. Artık başka varlıklar üzerine film yapmaları dileğiyle.

 3. Herkesin bir görüşü vardır bu konuda daha düne kadar epilepsi rahatsızlığı olan ve komaya giren birisine cin girmiş diye düşünen hoca cağıran insanlar yok muydu vardı. Allah’a kitabına peygamberlerine inanırım Elhamdülillah müslümanım ancak tek anlamsız bulduğum cinlerin insanlara etkisi yoktur bana göre yani insanın içine giremez yada çarpamaz. dedim şimdi çarpılırmışım 🙂 töbe est.

Bir Yorum Bırak